banner 0banner 1banner 2banner 3banner 4banner 5banner 6banner 7banner 8banner 9
Leren Van Elkaar

Welkom bij de Stichting Leren van Elkaar

De Stichting Leren Van Elkaar faciliteert de uitvoering van projecten, die de kwaliteit van leven van grote groepen arme Peruaanse boerenfamilies duurzaam verbeteren‘Leren van de Besten’ is hierbij het centrale thema.

Challabamba_1_01.jpg

In de periode september 2007 tot en met februari 2019 zijn drie projecten uitgevoerd. Tijdens die projecten is ruim 4.000 families, oftewel 22.000 mannen vrouwen en kinderen, de gelegenheid geboden om hun kwaliteit van leven drastisch te verbeteren.

Het wellicht meest aansprekende resultaat is dat er, volgens conservatieve schattingen, tot nu toe in totaal 5.500.000 boompjes zijn opgekweekt en uitgeplant, waardoor het bosareaal in de werkgebieden van de drie projecten is uitgebreid met 5.500 hectare. Op dit moment (januari 2020)  bedraagt de houtwaarde van deze nog lang niet volgroeide bossen € 20.000.000, - oftewel € 5.000, - per familie. En dat in een land waarin het minimumjaarloon € 3.500, - bedraagt. 

Wilt u zich snel een indruk vormen van de overige resultaten die tijdens de uitvoering van de drie projecten zijn gerealiseerd? Bekijk dan de videoreportages die aan het eind van het tweede jaar van het eerste project zijn gemaakt. U kunt kiezen uit de samenvatting van 7 minuten en de volledige reportage van 20 minuten.

Op de pagina ‘Nieuwsbrieven en rapportages’ vindt u de verdere verslaggeving van de drie projecten.

Ocongate_1_01.jpg


Het bijzondere van de projecten ‘Leren van de Besten’ is dat gebruik gemaakt wordt van de Pachamama Raymi methode, waarbij de doelgroep wordt gemotiveerd om deel te nemen aan wedstrijden en op die manier wordt gestimuleerd tot zelfwerkzaamheid.

Tijdens de wedstrijden worden boeren en boerinnen uit de dorpen binnen het werkgebied, opgeleid door middel van studiebezoeken aan families en dorpen die de noodzakelijke veranderingen al hebben doorgevoerd. Tijdens hun bezoeken kunnen de bezoekers zien op welke manieren ze meer en meer gevarieerd kunnen gaan produceren en daardoor de ondervoeding van hun kinderen kunnen verminderen. Daarnaast leren ze hoe ze hun inkomen kunnen vergroten en hoe ze hun huisvesting en hygiëne kunnen verbeteren.

Vervolgens passen deze boeren en boerinnen, na terugkeer in hun eigen dorp, de nieuwe kennis direct toe in hun eigen situatie. Volgens het principe ‘al doende leert men’ wordt deze kennis ook overgedragen aan families die niet aan de studiereizen hebben deelgenomen. Aan het eind van elke wedstrijd worden de families en dorpen die de meeste vooruitgang hebben geboekt, beloond met aantrekkelijke geldprijzen. Elk van de wedstrijden neemt ongeveer 6 maanden in beslag.realización Alpakita