banner 0banner 1banner 2banner 3banner 4banner 5banner 6banner 7banner 8banner 9
Leren Van Elkaar

Doelstelling van de Stichting

Ocongate-2-01_1.jpg
De doelstelling van de Stichting Leren van Elkaar is het verbeteren van de kwaliteit van leven van kansarme boeren in 2e en 3e wereldlanden.

De Stichting tracht haar doelstelling te verwezenlijken door het opzetten en ondersteunen van projecten waarin de volgende thema’s centraal staan:
- het stimuleren van kennisuitwisselingen. 
- het motiveren van de zelfwerkzaamheid van de doelgroep bij het in praktijk brengen van de tijdens de uitwisselingen opgedane kennis en vaardigheden.

De Stichting heeft uitdrukkelijk niet tot doel het maken van winst.
realización Alpakita