banner 0banner 1banner 2banner 3banner 4banner 5banner 6banner 7banner 8banner 9
Leren Van Elkaar

Onze projecten 'Leren van de Besten'

doelstellingen


Door de uitvoering van de projecten ‘Leren van de Besten’ worden drie doelstellingen gerealiseerd. Deze pagina geeft, voor elk van de doelstellingen, voorbeelden van activiteiten zoals die door de doelgroep worden uitgevoerd.

Doelstelling 1: Het verbeteren van de preventieve gezondheidszorg, door:

Cocina.jpg


- het produceren van meer en meer gevarieerd voedsel. 


- het verbeteren van de huisvesting en de leefomgeving. 


- het verbeteren van de  hygiëne.
Doelstelling 2: Het herstel van het ecosysteem en de ontwikkeling van de economie
, door:

pasto1.jpg

- de aanleg van bossen.


- het herstel van weidegronden.


- het verbeteren van de opbrengsten uit landbouw en veeteelt.
Doelstelling 3: Het versterken van de eigen cultuur en de sociale netwerken, door:

tejido_tradicional.jpg


- het vormen van juryraden en kennisnetwerken.

- het zich verder ontwikkelen op het gebied van muziek, dans en textiele vormgeving.

- het deelnemen aan studiereizen.

- het deelnemen aan de wedstrijden.
realización Alpakita