banner 0banner 1banner 2banner 3banner 4banner 5banner 6banner 7banner 8banner 9
Leren Van Elkaar

Hoe kunt u ons helpen

door te doneren


U kunt het 3e project ‘Leren van de Besten' steunen door donateur te worden. Door middel van de pagina 'Nieuwsbrieven en rapportages' houden wij u op de hoogte van de voortgang van ons project.

U bent van harte uitgenodigd om uw donatie over te maken naar IBAN: NL79 ABNA 0524629846 t.n.v. de Stichting Leren van Elkaar te Rotterdam, onder vermelding van ‘donatie'. Bij overmaken uit het buitenland is de volgende code van toepassing: BIC (Swiftcode): ABNANL2A.

De Stichting Leren van Elkaar is door de Belastingdienst aangemerkt als ANBI (Algemeen Nut Beogende Instelling). 

Donaties van particulieren zijn fiscaal aftrekbaar voor de inkomstenbelasting. In geval van een schenking of een legaat is er geen schenkings- of successierecht verschuldigd. 

Een periodieke schenking in de vorm van een lijfrente is in zijn geheel aftrekbaar. Een periodieke schenking geldt voor een termijn van 5 jaar en dient notarieel te worden vastgelegd. 

Donaties van bedrijven die onder de Nederlandse vennootschapsbelasting vallen, zijn fiscaal aftrekbaar.
realización Alpakita