banner 0banner 1banner 2banner 3banner 4banner 5banner 6banner 7banner 8banner 9
Leren Van Elkaar

Hoe kunt u ons helpen

door te sponsoren


Ondersteunen van een goed doel is een effectieve manier om te laten zien dat uw bedrijf Maatschappelijke Verantwoord Ondernemen serieus neemt. 


Maatschappelijke betrokkenheid kan ook een rol spelen bij het realiseren van andere bedrijfsdoelstellingen:

Verbetering van de motivatie van uw personeel.
Het ondersteunen van een goed doel zal, met name wanneer het personeel hier actief bij betrokken wordt, bijdragen tot een betere interne cohesie en motivatie.

Verbetering van de imago van uw bedrijf.
Wanneer het ondersteunen van een goed doel door uw bedrijf op de juiste wijze wordt gecommuniceerd, draagt het bij tot een beter imago bij klanten, toekomstige nieuwe werknemers en relevante organisaties.


Wilt u een verschil maken of overweegt u om ons te helpen om straatarme Peruaanse boerenfamilies uit hun ellende te tillen? Bel dan Piet Romein op 010-842.2369.

realización Alpakita