banner 0banner 1banner 2banner 3banner 4banner 5banner 6banner 7banner 8banner 9
Leren Van Elkaar

Onze projecten 'Leren van de Besten'

begroting


De bijdragen van de Stichting Leren van Elkaar zijn als volgt onder te verdelen over de verschillende begrotingsposten: 

·   4% is bestemd voor de noodzakelijke uitgaven in Nederland (fondsenwerving en projectbegeleiding, beoordelingsverklaring RA, promotie, diversen).  

· 17% is bestemd voor het organiseren van de wedstrijden (prijzen voor de winnaars, organisatie van de feestelijke prijsuitreikingen, etc.).  

· 25% is bestemd voor het ‘leren van elkaar’ (studiereizen, inzet van boeren-experts, productie van brochures en DVD’s, etc.). 

· 13% is bestemd voor de betaling van het veldpersoneel (salarissen, reis- en verblijfskosten). 

· 14% is bestemd voor de materialen en benodigdheden (brandstof voor de motorfietsen, zaad en pootgoed, pootvis).  

· 13% is bestemd voor de leasing (motorfietsen, kantoor en kantooruitrusting, gebruiksgoederen en kantoorpersoneel).  

·   4 % is bestemd voor de supervisie, monitoring en evaluatie (salarissen, reis- en verblijfskosten, transport, Peruaanse beoordelingsverklaring). 

·   4% is bestemd voor onvoorziene uitgaven. 

·   6% is bestemd voor de overheadkosten (de vergoeding van de projectleider).

trabajo_nino1.jpg
De uitvoering van de projecten ‘Leren van de Besten' is in handen van de Peruaanse hulporganisatie Pachamama Raymi, een stichting zonder winstoogmerk. Deze NGO ontvangt daarvoor een vergoeding die kostendekkend is. De veldwerkers (boeren uit het werkgebied) ontvangen een wat hoger dan marktconform salaris. Daarnaast is er de groep van zeer gemotiveerde vrijwilligers (juryleden en verplegers), die veel tijd steken in het motiveren van hun collega boeren. Ze leggen uit wat er moet gebeuren en hoe het moet gebeuren. De beloning voor hun inzet is hoog: hun aanzien binnen hun leefgemeenschappen neemt sterk toe en dat geldt ook voor hun gevoel van eigenwaarde. Maar ze worden voor hun vele werk niet of nauwelijks betaald. 

De Stichting Leren van Elkaar heeft er voor gekozen om de voor de uitvoering benodigde middelen (zoals kantoor, en kantoorapparatuur, motorfietsen, digitale camera’s, mobiele telefoons en een projector) niet zelf aan te schaffen, maar te leasen van de NGO Pachamama Raymi. Voor het vervoer van en naar de districten wordt gebruik gemaakt van openbaar vervoer en taxi. Dit is goedkoper en  veiliger dan vervoer met eigen auto’s.

Het bestuur van de Stichting Leren van Elkaar bestaat in zijn geheel uit vrijwilligers, die zelfs geen onkostenvergoeding ontvangen. De Stichting wordt op non-profit basis ondersteund door Mano - Bureau voor Maatschappelijke Ontwikkeling, een organisatie met jarenlange ervaring in het ondersteunen, ontwikkelen en uitvoeren van projecten in derde wereldlanden.

realización Alpakita