banner 0banner 1banner 2banner 3banner 4banner 5banner 6banner 7banner 8banner 9
Leren Van Elkaar

Onze projecten 'Leren van de Besten'

resultaten


cuye.jpg

Deze foto van twee gezonde jonge cavia’s in een kooi is een goede illustratie van de resultaten die door middel van de projecten worden gerealiseerd. 

Gebraden cavia is in Peru een geliefde en gezonde lekkernij. In vrijwel elke boerenwoning scharrelen daarom op zijn minst een stuk of 10 cavia’s vrij rond over de keukenvloer. Dat resulteert niet alleen in een vervuiling in en rond het huis, het leidt ook tot inteelt waardoor de cavia’s niet volgroeien.

De oplossing? De families worden gemotiveerd om de kwaliteit van hun cavia’s te verbeteren door de vrouwtjes, in eenvoudig te bouwen kooien, gescheiden te houden van de mannetjes. Families ruilen op gezette tijden hun cavia mannetjes uit en that’s it. Met soortgelijke eenvoudige verbeteringen wordt ook de kwaliteit van de kippen, schapen, geiten, varkens en koeien verbeterd.

En het resultaat? Een veel grotere vlees- en melkproductie, en daardoor niet alleen meer voedsel voor eigen consumptie, maar ook geld in het laatje.

Hieronder treft u, voor elk van de doelstellingen, voorbeelden van eindresultaten.

Doelstelling 1: Het verbeteren van de preventieve gezondheidszorg.


Deze doelstelling wordt gerealiseerd doordat, aan het eind van elk project, ten minste 50% van de families:

- een toilet heeft gebouwd en gebruikt.
- hun kookplaats heeft verbeterd door het plaatsen van een schoorsteen, zodat er in huis hoegenaamd geen rook meer aanwezig is. Hierdoor zullen de veel voorkomende bronchopulmonale- en oogaandoeningen zijn teruggedrongen.
- het vuilnis verzamelt in een kuil bij het huis.
- de binnen- en buitenmuren van hun woningen heeft gestuukt, waardoor de overlast van ongedierte is verminderd.
- hun gezinsleden en de huisdieren regelmatig ontwormt.
- haar kleinvee (met name de varkens) uit het huis en de omgeving van het huis heeft verwijderd.
- deelneemt aan inentings- en andere campagnes, zoals die door het Ministerie van Gezondheid worden georganiseerd.
- het totale aantal groenten, fruit en medicinale kruiden dat wordt verbouwt flink heeft uitgebreid.
- veel meer en veel grotere cavia’s produceert doordat een veel betere manier van fokken van cavia’s is geïmplementeerd.

Daarnaast zal in ten minste 80% van de dorpen

- het bestaande drinkwatersysteem worden onderhouden en het drinkwater gechloreerd.
- de verkoop van alcohol zijn verboden en overtredingen worden bestraft.
-
gevallen van familiegeweld worden geregistreerd en bestraft door de dorpsraad.

Doelstelling 2: Het herstel van het ecosysteem en het ontwikkelen van de economie

Forestaci__n.jpg


Deze doelstelling wordt gerealiseerd doordat, aan het eind van het elk project:

- gemiddeld, tenminste één hectare nieuw bos per familie is aangeplant, oftewel zo’n 1.000 boompjes per familie. Boompjes die zijn opgekweekt in familie- of dorps kwekerijen uit zaden die ter beschikking zijn gesteld door de projectorganisatie of de districtsbesturen.

- ten minste 50% van de families:


- rotatieve beweiding toepast op haar weidegronden.
- mest verzamelt en verwerkt tot compost en humus voor de bemesting van hun gewassen.
- hun veestapel heeft verbeterd door de mannetjes en vrouwtjes die niet geschikt zijn voor de voortplanting, te verkopen en dieren van een beter ras aan te kopen.
- inteelt van hun vee voorkomt, onder andere door het bijhouden van een fokregister
- hun vee vrijhoudt van in- en externe parasieten.

- hun vee het hele jaar door van voldoende voedsel voorziet door hooi en kuilvoer te produceren.
- hun zaad en pootgoed selecteert en op een geschikte manier opslaat.
- biol (dat men heeft leren produceren uit lokaal beschikbare grondstoffen) toepast als organische bladmest.
- biocides (die men heeft leren produceren uit lokaal beschikbare grondstoffen) toepast.
- samen met de laatste oogst gras inzaait, waardoor de bodemvruchtbaarheid zich tijdens de braak sneller herstelt én het braakliggende land veevoer produceert.

Doelstelling 3: Het versterken van de eigen cultuur en de sociale netwerken

Pago.jpg
Deze doelstelling wordt gerealiseerd doordat:

- juryraden en kennisnetwerken zijn gevormd.
- minimaal 60% van de doelgroep heeft deelgenomen aan de wedstrijden.
- vertegenwoordigers van de dorpen hebben deelgenomen aan de studiereizen.
- men zich verder heeft ontwikkeld op het gebied van muziek, dans en textiele vormgeving.
realización Alpakita