banner 0banner 1banner 2banner 3banner 4banner 5banner 6banner 7banner 8banner 9
Leren Van Elkaar

Onze projecten 'Leren van de Besten'

uitvoering


De uitvoering van het 3 projecten ‘Leren van de Besten’ was in handen van de Peruaanse NGO Pachamama Raymi, een stichting zonder winstoogmerk. .

De uitvoering werd geleid door Wim van Immerzeel, de man die de Pachamama Raymi methode heeft bedacht en een ruime ervaring heeft in het uitvoeren van Pachamama Raymi projecten.

oficina_dexcel1.jpg
Stichting Leren van Elkaar was eindverantwoordelijke en hield daarom toezicht op de gang van zaken.

De doelgroep zelf was verantwoordelijk voor de daadwerkelijke uitvoering van de activiteiten en de realisatie van de doelstellingen. 

De ervaring van eerder uitgevoerde Pachamama Raymi projecten leert dat er maximaal 3 jaar voor nodig is om het zelfvertrouwen en de daadkracht van de doelgroep zodanig te stimuleren, dat zij in staat is om op eigen kracht en zonder verdere hulp van buitenaf, het gebruik van haar hulpbronnen én haar kwaliteit van leven verder te verbeteren.

realización Alpakita