banner 0banner 1banner 2banner 3banner 4banner 5banner 6banner 7banner 8banner 9
Leren Van Elkaar

Onze projecten 'Leren van de Besten'

werkmethode


Het bijzondere van de projecten 'Leren van de Besten' is dat gebruik gemaakt wordt van de methode Pachamama Raymi (spreek uit 'Patsja Mama Rajmi'), om het eigen initiatief en de zelfwerkzaamheid van de doelgroep te stimuleren.

Kennisuitwisseling en wedstrijden kenmerken de methode Pachamama Raymi


Ocongate_1_01.jpg
Kennisuitwisseling, waarbij boeren en boerinnen worden opgeleid door middel van studiebezoeken aan families en dorpen die de noodzakelijke veranderingen al hebben doorgevoerd. Vervolgens passen deze boeren, na terugkeer in hun eigen dorpen, de 'best practices' direct toe in hun eigen situatie. Volgens het principe ‘al doende leert men’ wordt deze 'best practices' ook overgedragen aan de rest van het dorp. Tijdens dit proces worden de families geadviseerd door boeren-experts, die door de projectorganisatie worden ingehuurd.
dexcel6_k73_02___.jpg

Wedstrijden tussen de families van elk van de dorpen én tussen de dorpen onderling. Door middel van de wedstrijden wordt de doelgroep gemotiveerd om de tijdens de uitwisseling opgedane know-how zo goed mogelijk in de eigen praktijk toe te passen. De ervaring leert dat tussen de 50 en 80% van de families deelneemt aan de wedstrijden. Door het hoge percentage deelnemers verspreiden de 'best practices' zich als een lopend vuurtje door het werkgebied.

Aan het eind van elke wedstrijd worden aantrekkelijke geldprijzen uitgekeerd aan die families en dorpen die de meeste vooruitgang hebben geboekt. 

Overigens is het zo dat alle deelnemers aan de wedstrijden winnen, omdat alle deelnemers nieuwe vormen van herstel en beheer toepassen waardoor niet alleen het rendement van hun teelten toeneemt, maar ook hun leefomgeving verbetert.

De methode Pachamama Raymi stelt projectorganisaties in staat om noodzakelijke gedragsveranderingen en nieuwe beheerstrategieën snel en tegen lage kosten te bewerkstelligen.

De Europese Unie en andere grote financiers als IFAD en de Duitse GTZ hebben verschillende Pachamama Raymi projecten gefinancierd en zijn zeer tevreden over de resultaten.

realización Alpakita