banner 0banner 1banner 2banner 3banner 4banner 5banner 6banner 7banner 8banner 9
Leren Van Elkaar

Wie steunen ons

De begroting voor het 1e projectjaar van het 3e project is gesteld op € 177.000, - , waarvan € 35.000, - zal worden bijgedragen door de besturen van de deelnemende districten.

De fondsenwerving voor het 1e projectjaar is in volle gang.

Wilt u ons steunen of ziet u mogelijkheden om uw bedrijf of personen uit uw omgeving te interesseren tot een financiële bijdrage aan ons project? Zie dan de pagina 'Hoe kunt u ons helpen'.realización Alpakita