banner 0banner 1banner 2banner 3banner 4banner 5banner 6banner 7banner 8banner 9
Leren Van Elkaar

stand van zaken

In de periode 2007 tot 2019 heeft het overgrote deel van onze grote sponsors hun aandacht gaandeweg verlegd van Peru naar armere landen omdat zij van mening zijn dat Peru inmiddels zo welvarend is, dat het initiatieven zoals de projecten 'Leren van de Besten' voor eigen rekening zou moeten laten uitvoeren. 

Het netto resultaat is, dat stichting Leren van Elkaar niet langer in staat is om voldoende geld binnen te halen voor een vierde project 'Leren van de Besten' in Peru.

Op dit moment worden vier Pachamama Raymi projecten uitgevoerd: drie in Peru en één in Tanzania. Elk van deze projecten wordt gefinancierd door andere financiers van Leren van Elkaar.

Sinds februari 2019, toen het derde project werd afgerond, houdt Leren van Elkaar een soort van winterslaap, waarbij de ontwikkelingen in met name Tanzania met veel belangstelling worden gevolgd.realización Alpakita